Państwo i społeczeństwo w Egipcie. Obszary trudnych negocjacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Państwo i społeczeństwo nie stanowią ściśle wyodrębnionych od siebie bytów; to dwie przenikające się, lecz dające się określić przestrzenie „realizowania się” stosunków społecznych. Relacje między stronami sprowadzają się do nieustannego dialogu, który w dłuższym horyzoncie czasowym obfitować może w okresy pokojowego współtworzenia, ale także głębokich konfliktów. Zgodzono się co do tego, że demokratyczne formy rządzenia występujące w powiązaniu z wysokim zaawansowaniem rozwoju gospodarczego oraz zespołem przemian kulturowych mogą, przy wszystkich zastrzeżeniach, najlepiej służyć realizacji celów jednostkowych i wspólnotowych obywateli, najbardziej minimalizują możliwość wystąpienia ostrego, długotrwałego konfliktu między działaniami państwa a interesami różnych aktorów społecznych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 211-227.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska