Wajdy portret podwójny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
0452-9502
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE
Abstrakt
"Historyk filmu, decydując się na napisanie książki poświęconej Andrzejowi Wajdzie, staje przed trudną decyzją. Może bowiem napisać biografię Mistrza, może napisać monografię jego dzieł, może skupić się tylko na jednej z wielu dziedzin działalności artystycznej Wajdy: teatrze, teatrze telewizji, filmie fabularnym i dokumentalnym, działalności politycznej i społecznej; może wreszcie odnieść się do niezrealizowanych projektów reżysera. Podjęta decyzja wyznaczy metodologię działań, ale ograniczy też obszar poszukiwań, każe zrezygnować z niektórych tropów i wątków w obawie przed utratą kontroli nad własną pracą, przed niemożnością jej opanowania i zakończenia. Wyjątkowo trudno więc podjąć taką decyzję, tym bardziej jeśli ma się do czynienia z twórcą tak wielu i tak różnorodnych dzieł, pozwalających na interpretowanie ich w zupełnie odmiennych kluczach, i jednocześnie z ciekawym i mądrym człowiekiem."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Kwartalnik filmowy 2008, nr 64, s. 215-219.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska