Mixer magazyn studentów nr 58, grudzień 2012

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1732-6494
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Etnologowie utrzymuj, że w dotychczasowej historii ludzkości pojawiło się około 100 tysięcy kultów religijnych. Obecnie, dane z 2010 roku, zarejestrowanych jest około 4200 wyznań mających w sumie około 4 miliardów wyznawców. Wyróżnioną rolę odgrywa tzw. pięć wielkich religii światowych (w kolejności alfabetycznej): buddyzm, chrześcijaństwo, hinduizm, islam i judaizm. Tyle statystyki. Religia jest bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów życia ludzi, indywidualnego i zbiorowego. Nic więc dziwnego, że rodzi spore zainteresowanie i prowokuje rozmaite pytania. Jak można zdefiniować religię? Notujemy rozmaite sposoby odpowiadania na wskazaną kwestię, wszelako jedna rzecz powinna być z góry zaznaczona. Wiele zależy od tego. czy odpowiadający sam wierzy i w co wierzy. Nie wydaje mi się, aby poszukiwanie nadzwyczajnych doznań i przeżyć, pragnienie osiągania coraz wyższych stopni czy leż poziomów świadomości, zanurzanie się w uniesieniach miały jakiś wybitny związek z wiarą. Stąd też odróżniam to, co w tej kwestii duchowe, od tego, co emocjonalne, jakkolwiek w psychologii współczesnej, zwłaszcza w lej popularnym wydaniu, wszystko nazywa się już duchowością, W księgarniach na półkach sekcji psychologicznej co druga książka ma w tytule słowo „duchowość", jestem pewien, że w wielu przypadkach jest to nadużycie znaczenia słowa i wodzenie potencjalnego czytelnika na pokuszenie. Bliska mi jest ta koncepcja religijności, która każe zanurzonemu w modlitwie lub medytacji natychmiast przerwać swą praktykę, gdy usłyszy on prośbę o chleb, i pospieszyć proszącemu z pomocą. Porusza moją wyobraźnię i tęsknotę to nauczanie mistrzów duchowości, które odnosi się do tego, co jest pomiędzy ludźmi, a nie do tego, co jest w pojedynczym człowieku. Tak to widzę, tego się trzymam, usiłuję naśladować w tym wielu, którzy byli przede mną i baczną uwagę zwracam raczej na swoje niepowodzenia i słabości niż na cnoty i zasługi Ponieważ wszystko w świecić widzialnym i tym niewidzialnym jest powiązane ze sobą, sądzę, że dobrze się dzieje, gdy pismo studenckie porusza tematy wiary religii, duchowości. Chociażby po to, by postawić pytanie: czym jest religia? No właśnie - czym? laką obecnie rolę odgrywa w naszym życiu Bóg? Czy wciąż wierzymy w tradycyjne kościelne reguły? Czy wciąż boimy się Piekła? A może Bóg staje się częścią naszego iŚwiata? Może nasz nowoczesny tryb życia, Internet, Facebook i wszelkie elektroniczne gadżety zaczynają Boga zastępować? Może nad Bogiem istnieje jakiś i(nny)Bóg?
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska