Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 : Prawo publiczne - zagadnienia wybrane

Abstrakt
Oddawany do rąk Czytelników numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce publicznoprawnej. Choć publikowane artykuły w większości mieszczą się w obrębie dogmatyki poszczególnych gałęzi prawa, celem zbioru jako całości jest naszkicowanie powiązań i problemów typowych dla sfery prawa publicznego − przy zastrzeżeniach co do zasadności posłużenia się tym pojęciem. Z tej perspektywy proponowany wybór tekstów pozwala uchwycić niektóre z żywych zależności łączących zagadnienia typowe dla administracji rządowej i samorządowej, sfery finansów publicznych, prawa karnego, konstytucyjnego, a także prawa procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej i cywilnej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska