Integracja wsparcia społeczno-pedagogicznego dziecka i rodziny w środowisku wiejskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pomyślne wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży nie są możliwe bez zintegrowanych działań wspierających ze strony układów społecznych i środowisk lokalnych. Budując i rozwijając sieć wsparcia społeczno-wychowawczego, tworzy się spójne i komplementarne układy wychowawcze, w których najważniejsze miejsce zajmuje rodzina i wspomagające ją: szkoła, placówki kulturalno-oświatowe, opieka zdrowotna, socjalna i pedagogiczna, instytucje wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje, otoczenie przyrodnicze oraz więzi społeczne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 97-105.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska