Mixer magazyn studentów nr 36, listopad 2009

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1732-6494
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Sypie się puch z poduszki, momentalnie robi się z niego brudna breja. Dzieci, które się właśnie narodziły, myślą, że nie ma słońca - tak wygląda opis zimy w „Bełkocie” Sławka Shutego. Można by oczywiście kontrargumentować i doszukiwać się bardziej optymistycznych aspektów, ale po co? Skoro zima tak właśnie wygląda. W listopadowym numerze Mixera natraficie na dwie trafne pointy, jeden dobry wywiad, kilka przeinaczonych faktów i może jakiś błąd językowy, którego zapewne nie znajdziecie. Pokłony należą się Mateuszowi i Januszowi, którzy odkurzyli szatę graficzną, a także pani Marcie, która uchyliła konieczność zapłaty faktury na 1500 zł, jakie zażądała za wymyślenie trzech lotnych nazw dla mixerowych rubryk.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska