Biomasa - produkcja energii sposobem na utylizację odpadów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Bezpieczeństwo energetyczne kraju zapewnia nie tylko liczba dostawców surowców kopalnych, ale przede wszystkim dywersyfikacja źródeł oraz rozwój technologii pozyskiwania energii. W przyjętej oficjalnie w 2005 r. „Polityce energetycznej Polski do 2025 roku” wśród priorytetów wymieniono m.in. rozwój energetyki odnawialnej oraz wprowadzenie mechanizmów rynkowych w energetyce polskiej. Na terenie Polski występuje duże zróżnicowanie potencjału poszczególnych źródeł odnawialnych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 155-161.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska