Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXIV 2021 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych