Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2021, nr 2 (29)

Abstrakt
Słowo wstępne: "Z wielką przyjemnością zapraszam Szanownych Państwa, Czytelników periodyku „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, do lektury kolejnego numeru czasopisma. W numerze prezentujemy teksty Autorów powiązanych z odmiennymi systemami prawnymi. W tekstach poruszone zostały zagadnienia dotyczące różnych instytucji prawnych: procesowych i materialnoprawnych. W dniach 10–11 czerwca 2021 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w formule hybrydowej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice” (I JURISTECH). To wspaniałe wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy Krakowskiej Akademii z IBEROJUR Instituto Iberoamericano De Estudios Iuridicos. W konferencji brali udział liczni przedstawiciele zagranicznych ośrodków, co pozwoliło na wymianę myśli i poprowadzenie frapujących debat. Obrady zaowocowały licznymi interesującymi publikacjami. Niektóre z tekstów Uczestników konferencji publikujemy w aktualnym numerze czasopisma. Jednocześnie serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów naukowych, glos, recenzji do kolejnego numeru czasopisma. Chciałabym zaznaczyć, że „Studia Prawnicze” zostały ujęte w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i materiałów z konferencji naukowych prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki. Publikacja na łamach „Studiów Prawniczych” wiąże się z uzyskaniem 20 punktów. Życzę Państwu przyjemnej lektury!"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska