Mixer magazyn studentów nr 30, listopad 2008

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1732-6494
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Witam wszystkich w nowym roku akademickim, który rozpoczął się od wielu zmian. Przede wszystkim Krakowska Szkoła Wyższa otwarła już trzeci budynek, w którym oprócz sal wykładowych znajduj;} się pokoje dla gości. Okazały gmach dotyczył do pozostałych budynków mini-miasteczka studenckiego na Zabłociu. Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej * który roztacza opiekę nad czasopismem „Mixer”, od tego roku ma też nową panią dziekan - prof, nadzw. dr hab. Katarzynę Pokorną-Ignatowicz, i nową prodziekan - panią dr Annę Frąiczak Zmiany nastąpią także w składzie naszej redakcji. Ponieważ obowiązki zawodowe nic pozwalają mi już poświęcać wystarczająco dużo czasu dla „Mixera" zaproponowałem na moje miejsce kandydaturę Bartosza Walata, ktory podczas rocznej współpracy przy wydawaniu czasopisma wykazał wszystkie te cechy, które - u tam - nic ty i ko pozwolą utrzymać poziom pisma, ale sprawią, że stanie się jeszcze lepsze i o wiele ciekawsze! Mnie pozostaje pożegnać się z wszystkimi, dziękując za miłych kilka lat wzajemnych kontaktów i licząc, że nowego redaktora przyjmiecie równie dobrze, a „Mixer' w dalszym ciągu stanowić będzie dla Was ciekawe źródło informacji zżycia naszej uczelni. Trzymajcie się ciepło!
Pierwsze zdanie powinno wyznaczać nową jakość i nadawać kształt wszystkiemu temu, co następuje w dalszej kolejności. Nietrudno zauważyć, że w tym przypadku nic ma już miejsca na takie deklaracje. Wszystko sprowadza się do tego, że to praktyczny kształt „Mixera" będzie ukazywał nową specyfikę, jaką - mani nadzieję - uda nam się zrealizować. Z tego miejsca chciałbym jedynie podziękować za powierzoną mi misję i nałożoną odpowiedzialność, która jako czynnik mobilizujący już w niedługim czasie powinna przełożyć się na efekty redakcyjnej pracy. Na koniec pragnę zaznaczyć, że redakcja „MixeraB wciąż oczekuje na Was! Jeżeli chcecie się wykazać i poznać mechanizmy rządzące strukturą naszego czasopisma, czekamy na propozycje i zgłoszenia. Rozpoczął się nowy etap w historii magazynu i zależy nam by wspólnymi siłami utrzymać wysoki standard, jaki od lat jest jego znakiem rozpoznawczym.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska