Współczesne biblioteki i ich nowa rola w życiu mieszkańców miast

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1897-6271
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Abstrakt
Budynki bibliotek przeżywają obecnie okres wyjątkowej koniunktury. Projektowane przez znakomitych architektów zajmują często najbardziej prestiżowe lokalizacje w mieście. Rozkwit tego typu obiektów budzi zdziwienie w dzisiejszych czasach, w których książka może być zastąpiona przez media elektroniczne, a coraz więcej budynków i przestrzeni publicznych w miastach wypieranych jest skutecznie przez elektroniczne odpowiedniki. W niniejszym artykule autorzy starają się pokazać jak w wyniku transformacji cywilizacyjnych zmienia się znaczenie bibliotek w miastach oraz jakie potrzeby współczesnych społeczeństw powinny zaspokajać ich nowe schematy programowo-funkcjonalne.
Library buildings are experiencing a period of unique prosperity. Designed by prominent architects, they often occupy the most prestigious locations in a city. The prime of this type of objects seems puzzling these days when a book can be replaced by electronic media, and more and more buildings and public spaces in cities are effectively superseded by some electronic equivalents. This publication tries to show how the meaning of libraries in cities changes as the result of civilization transformations and what needs of modern societies ought to be satisfied by their new programmatic and functional schemes.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Czasopismo Techniczne. Architektura 2007, R. 104, z. 2-A, s. 207-214.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska