Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2011 : Współczesna turystyka. Zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne

Abstrakt
Prezentowane w niniejszym tomie artykuły podejmują zaledwie niewielki wycinek zagadnień i problemów, które dotyczą funkcjonowania i znaczenia turystyki w obszarze formalnoprawnym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, politycznym itd. Nie obejmują zatem i nie wyczerpują ogółu kwestii towarzyszących rozwojowi współczesnej turystyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Opis
Słowa kluczowe
business activity, administrative decision, services in tourism, hotel services, accommodation, tourist services contract, claims, conflict of laws, proper law, competent court, youth, recreational tourism, qualified tourism, adventure tourism, tourism as hobby, tourism for entertainment, cultural tourism, tourism of museums, tourism of religious places, tourism for education, tourism for linguistic purposes, tourism in nature, disablity, tourism of disabled, tourist activity, availability of tourism, barriers of tourism, tourism for all, adaptation of tourist accommodation, health resort, demographics, national parks, Tatra National Park, Berchtesgaden National Park, European Union (EU), tourism competitiveness, function of tourism, Portugal, Algarve, golf tourism, Russia, excursions, business tourism, business meeting industry, congress centre, international tourist organisations, tourist market, cultural domain, islam, culture, hotel staff, managing competence, Main Square in Kraków, underground museum, działalność gospodarcza, decyzja administracyjna, usługi turystyczne, hotelarstwo, zakwaterowanie, roszczenie, prawo właściwe dla umowy, prawo prywatne międzynarodowe, właściwość (prawo), młodzież, turystyka wypoczynkowa, turystyka kwalifikowana, turystyka przygodowa, turystyka hobbystyczna, turystyka rozrywkowa, turystyka kulturowa, turystyka muzealna, turystyka religijna, turystyka edukacyjna, turystyka lingwistyczna, turystyka przyrodnicza, turystyka osób niepełnosprawnych, aktywność turystyczna, dostępność turystyczna, bariery turystyki, uzdrowisko, demografia, parki narodowe, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Berchtesgaden, Unia Europejska (UE), konkurencyjność turystyczna, funkcja turystyki, Portugalia, turystyka golfowa, Rosja, wycieczka, turystyka biznesowa (MICE), centrum kongresowe, międzynarodowe organizacje turystyczne, rynek turystyczny, domena kulturowa, religious studies, obsługa hotelowa, zarządzanie kompetencjami, Rynek Główny w Krakowie, podziemia Rynku Głównego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, historia prawa
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska