Mixer magazyn studentów nr 40, maj 2010

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1732-6494
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Żałoba narodowa, powódź i czynniki przypadkowe wyprowadziły „Mixera” w otchłań czasową i choć w tej chwili następuje jego powrót, to jest to jedynie początek końca. Tak się złożyło, że trzymacie w rękach 40. numer naszego magazynu. Ot taki niespodziewany jubileusz! Dla mnie szczególny, bo łatwo nie było. Przez myśl przemykają mi różne sentencje, ale w obawie przed tym, że mogę już nigdy nie pojawić się na tej pięknej lansiarskiej stronie, pragnę podziękować tym, którzy nie szczędzili trzech groszy wsparcia: Pani Dziekan Katarzynie Pokornej-Ignatowicz za zaufanie, Pani Prodziekan Annie Frątczak za wsparcie, Panu Redaktorowi Maciejowi Malinowskiemu za partnerstwo, Starej Redakcji za to, że odeszli, Nowej Redakcji za to, że przyszli, Mateuszowi Januszowi za zaangażowanie, Bartłomiejowi Misińcowi za wszystko pozostałe.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska