Analiza obciążeń organizmu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oraz sposoby ich ograniczania na przykładzie Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "W każdym procesie pracy istnieją czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe, które towarzyszą pracownikowi, a tym samym stanowią ryzyko dla jego zdrowia, a nawet życia. Nie w każdym przypadku istnieje możliwość wyeliminowania tych czynników ze środowiska pracy. Jednak zawsze należy dążyć do zmniejszenia ich ekspozycji na danym stanowisku pracy, co w konsekwencji pozwoli zminimalizować zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Redukcja występujących zagrożeń przy pracy może nastąpić m.in. poprzez właściwą organizację pracy, stosowanie odpowiedniej profilaktyki, wyposażenie w środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także dzięki postępowaniu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska