Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2009 : Neopogaństwo w Polsce tom II

Abstrakt
Numer „Państwa i Społeczeństwa”, który oddajemy do rąk Czytelników, zawiera artykuły z drugiej konferencji poświęconej tematyce neopogaństwa w Polsce. Odbyła się ona w Krakowie, w dniach 19–21 marca 2009 r. Zebrane tu teksty w większości dotyczą zjawiska neopogaństwa w ostatnim dwudziestoleciu, mają jednak zróżnicowany charakter: od tekstów naukowych (Witulski, Barcikowska, Filip), poprzez historyczne (Szczepański, Gajda), teoretyczne (Olszewska, Simpson i Beźnic), aż do sprawozdań o zabarwieniu ideologicznym (Górewicz). W cytatach z dokumentów i tekstów źródłowych zachowujemy oryginalną pisownię nazw własnych oraz terminów, natomiast w pozostałych przypadkach dostosowujemy ją do norm grafii polskiej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska