Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010-07
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
W artykule zaprezentowano materiał pochodzący z badań prowadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych oraz wydawniczych w zakresie długoterminowej ochrony polskich zasobów elektronicznych. Przedstawiono również wnioski z rozmowy prowadzonej z pracownikami Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego. Celem podjętych badań było ustalenie, w jakiej kondycji są materiały elektroniczne zgromadzone w polskich bibliotekach oraz jaki jest poziom świadomości i nastawienie przedstawicieli polskich instytucji tworzących, gromadzących i zarządzających polskimi zasobami elektronicznymi odnośnie do kwestii zabezpieczenia ich długoterminowej użyteczności.
This article describes the results of polish libraries examination focused on digital materials long-term archiving and findings from interview with employees of Centrum Superkomputerowo-Sieciowe in Poznań. The goal of the examination was to describe the condition of polish libraries' digital holdings and the level of polish librarians and publishers cognizance of long term archiving.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło