Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku na podstawie analizy branżowego miesięcznika „Press”

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2001
Tytuł czasopisma
ISSN
1641-0920
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Instytut Dziennikarstwa UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Abstrakt
The Author has studies 12 issues of the monthly magazine from 2000. The aim of the survey is to study actual issues that journalists were involved in and the generał path followed by journalists in Poland as a professional group. The analysis focuses on the issue of professionalism of the journalists’ circles. The outcome of the study is not entirely optimistic for this professional group, however, in the author’s opinion a discussion and diagnosis of the causes are necessary to build up solidarity in the group conceming important matters.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Medioznawcze 2001, nr 3(4), s. 23-34.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska