Polepszenie poziomu fizycznego zdrowia studentów przy pomocy zaproponowanych ćwiczeń ruchowych z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1429-9623
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Radomska Szkoła Wyższa
Abstrakt
Level of physical education in high school is not conducive to the effective reduction of the deficit of motive activity of students, which is one of the reasons various deviations in their health. The health of young people is essential and defining moment of well-being of society and its progressive development. The basic principle of the impact physical activity core group of students with different types of autonomic nervous system was the principle of individualization of physical activity, not dropping the weights regularity and consistency. The load volume was optimal, at the level of preparedness that much depended on the type of dominance of the autonomic nervous system. All students conducted a rapid assessment of the overall level of physical health by Apanasenko G.L. at the beginning and end of the study. With the prevalence of type counting of the autonomic nervous system, significantly higher levels of physical health were found among students at the end of the study the main group in which the overall assessment of physical health reached a level above the average.
Poziom wychowania fizycznego w szkole średniej nie sprzyja efektywnej redukcji deficytu aktywności napędowej studentów, co jest jednym z powodów, dla odchylenia różne w ich zdrowie. Zdrowia młodzieży jest niezbędna i momentem dobrobytu społeczeństwa i jego stopniowy rozwój. Podstawową zasadą oddziaływania grupy podstawowej aktywności fizycznej uczniów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego była zasada indywidualizacji aktywności fizycznej, nie obciąża upuszczenie prawidłowości i spójności. Objętość wsadu było optymalne, w gotowości, że wiele zależało od rodzaju dominacji autonomicznego układu nerwowego. Wszyscy studenci przeprowadzili szybką ocenę ogólnego poziomu zdrowia fizycznego przez Apanasenko G.L. na początku i na końcu badania. Z występowaniem liczenia typu autonomicznego układu nerwowego, znacznie wyższy poziom zdrowia fizycznego znaleziono wśród studentów na koniec badania grupy głównej, w którym całkowita ocena stanu zdrowia fizycznego osiągnęła poziom powyżej średniej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 5, pp. 657-670.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska