Mixer magazyn studentów nr 24, listopad 2007

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1732-6494
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Rok akademicki rozpoczął się na dobre i wszyscy - mam nadzieję - zdążyli się już przestawić na rytm studenckiego życia, więc czas na kolejny numer „Mixera”. Z radością witani w składzie redakcji nowe osoby i jak zawsze zachę­ cam każdego z Was do lektury i współpracy przy tworzeniu uczelnianego magazynu. Tematem przewodnim numeru jest rozmowa Z Arturem Dziurinanem, którą przeprowadził Szymon Wróbel. Nasz gość podsumował swój aktorski sukces w dość oryginalny sposób - zarzekał się, że absolutnie nie jest zdolny, ale za to bardzo pilny, co dla wielu może się okazać ciekawą receptą na przetrwanie okresu studiów,, 7 listopada w Krakowskiej Szkole Wyższej odbyła się piąta już edycja Targów Pracy, które zgromadziły aż 22 firmy z rozmaitych branż. Umożliwiło to naszym studentom złożenie dziesiątków CV, o czym przeczytanie na str 9, Zachęcam też do lektury artykułu Marka Barańskiego „Porozumienie z policją" z którego dowiecie się o wdrożeniu Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w KSW. I ostatni, bardzo ważny akcent, związany z „Fryczem” Za zgodą naszego kan­ clerza 10 grudnia działacze krakowskie) grupy Amnesty International wraz z sa­ morządem studenckim przeprowadzą W kampusie „iMaraton pisania listów”. Każda przychylna osoba będzie mogła napisać list i w ten sposób upomnieć się o prawa człowieka. Gorąco zachęcam do udziału w organizowanej akcji, która częstokroć już realnie wpłynęła na poprawę sytuacji ludzi uwięzionych na całym świecie.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska