Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 2 Architektura Dalekiego Wschodu

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Zapraszam do lektury czasopisma „Państwo i Społeczeństwo” w nowej odsłonie, które od 2022 r. wydawane jest jako półrocznik, z nową punktacją przyznawaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Piąty numer „Państwa i Społeczeństwa” dotyczący architektury postanowiłam poświęcić tematyce Dalekiego Wschodu. Tematyka ta nie jest przypadkowa, gdyż od lat dzięki Dziekanowi Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM Krzysztofowi Ingardenowi kadra naukowa i studenci kierunku architektura, w szczególności z koła naukowego HAUZ 07, z pomocą Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej, uczestniczą w wielu interesujących inicjatywach, rozwijając zainteresowania badawczo-naukowe i projektowe związane z tą częścią świata."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska