Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 1 (XXXIV) : Niemcy wobec problemów bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku obfituje w dyskusje na temat wagi i znaczenia wyzwań międzynarodowych. Również niemieccy politycy prezentują strategie i programy osiągania przez Niemcy celów i interesów na arenie międzynarodowej. Ocena realizacji niemieckiej polityki bezpieczeństwa oraz poziomu współpracy międzynarodowej wymaga uwzględnienia wielu czynników o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Minister obrony Ursula von der Leyen proponowała „przywództwo z centrum”, a prezydent Joachim Gauck postulował zwiększenie „odpowiedzialności międzynarodowej” Niemiec. Podczas gdy minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle opowiedział się za trwaniem przy „kulturze wstrzemięźliwości”, socjaldemokraci Sigmar Gabriel i Frank-Walter Steinmeier optowali za polityką zaangażowania Niemiec. Kanclerz Angela Merkel odnosząc się do dyskusji dotyczących rozbrojenia podkreślała, że odstraszanie stanowi istotny element stabilizacji środowiska międzynarodowego i postulowała realistyczne podejście do problematyki zbrojeń."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Niemcy, Rosja, konflikt na Ukrainie 2014–2018, RFN, USA, stosunki transatlantyckie, Angela Merkel, Donald Trump, traktat INF, niemiecka polityka bezpieczeństwa, niemieckie partie polityczne, multilateralizm, polityka globalna RFN, UE, Heiko Maas, „America first”, „Europe united”, partnerstwo strategiczne, „sojusz multilateralistów”, Chiny, systemowy konkurent, współpraca niemiecko-chińska, Inicjatywa Pasa i Szlaku, “16+1”, rywalizacja, CDU, CSU, Turcja, Unia Europejska, akcesja, kryzys imigracyjny, ochrona klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, emisja gazów cieplarnianych, wybory do Parlamentu Europejskiego, programy wyborcze, polityka bezpieczeństwa i obrony, plan Jaruzelskiego, grupa robocza PZPR-SPD, rozbrojenie, kontrola zbrojeń, NATO, Układ Warszawski, prasa endecka, Adolf Hitler, bezpieczeństwo Europy, historia prasy polskiej, Germany, Russia, the conflict in Ukraine 2014–2018, transatlantic relations, INF Treaty, German security policy, German political parties, multilateralism, German global politics, EU, “America first”, “Europe united”, strategic partnership, „Alliance for Multilateralism”, China, systemic competitor, German-Chinese cooperation, Belt and Road Initiative, “16+1” Initiative, competition, Turkey, European Union, accession, immigration crisis, climate protection, energy security, energy efficiency, renewable energy sources, greenhouse gas emissions, European Parliament election, electoral programs, defence and security policy
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska