Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1 Medycyna i zdrowie publiczne

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”. W numerze znalazły się prace oryginalne, poglądowe oraz opis przypadku. Zakres tematyczny artykułów obejmuje nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Prace oryginalne to w większości wyniki badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Artykuł Agnieszki Fusińskiej-Korpik i wsp. stanowi refleksję na temat możliwości i ograniczeń aplikacji mobilnych wspierających procesy automotywacyjne w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych. Publikacja zawiera przegląd podstawowych informacji dotyczących potencjału tych aplikacji w obszarze zdrowia, a także jakościowy opis badań fokusowych użytkowników testujących aplikację Walk4Change. Kolejny artykuł autorstwa Grażyny Dębskiej i wsp. przedstawia ocenę poziomu wsparcia społecznego i jakości życia matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością fizyczną. Z kolei Anna Goździalska i wsp. prezentują wyniki badań markerów molekularnych, które pozwalają na wyznaczenie granicy między guzem a tkanką prawidłową w przypadku raka podstawnokomórkowego skóry."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska