Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 : Z problematyki ekonomii i zarządzania

Abstrakt
Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony został problemom ekonomicznym, a także zagadnieniom rozpatrywanym w ramach szeroko pojmowanego zarządzania. Zeszyt otwiera artykuł na temat roli pieniądza i funkcjonowania banków w procesach rynkowych. Problemy te zostały przedstawione w rzadko podejmowanym ujęciu personalistycznym, co rzuca bardzo interesujące światło na omawiany temat. Treścią kolejnego artykułu są dylematy związane z istotą i funkcjonowaniem pozarządowych organizacji wspierających lokalną i regionalną przedsiębiorczość. Mają one podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w warunkach demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Przedstawione w artykule problemy należy postrzegać jako przedłużenie tych dziewiętnastowiecznych, ale wciąż aktualnych idei, które w 1844 r. legły u podstaw działań prowadzących do powstania Rochdale Society of Equitable Pioneers i pierwszej spółdzielni spożywców. Społeczne aspekty przedsiębiorczości stały się również treścią następnego artykułu. Przedstawione w nim zagadnienia wyznaczają ścieżkę rozwoju współczesnej teorii przedsiębiorstwa. Rynkowi, a więc jednej z centralnych kategorii współczesnej ekonomii, poświęcono tekst, w którym przedstawiono mechanizm wymiany dóbr i usług. Ostatni artykuł w niniejszym zeszycie omawia rolę statystyki w funkcjonowaniu państwa i życiu społeczeństwa. Rozważania dotyczą zarówno statystyki jako metody pozyskiwania i interpretacji informacji źródłowych w badaniach empirycznych, jak i tak zwanej statystyki publicznej, będącej, jak to podkreślono, odpowiednio zorganizowanym systemem informacyjnym. Numer zamyka sprawozdanie z X Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który obradował we wrześniu bieżącego roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz recenzja publikacji poświęconej strategicznemu zarządzaniu organizacjami non profit.Ostatni artykuł w niniejszym zeszycie omawia rolę statystyki w funkcjonowaniu państwa i życiu społeczeństwa. Rozważania dotyczą zarówno statystyki jako metody pozyskiwania i interpretacji informacji źródłowych w badaniach empirycznych, jak i tak zwanej statystyki publicznej, będącej, jak to podkreślono, odpowiednio zorganizowanym systemem informacyjnym.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska