Charakterystyka organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce

Abstrakt
W artykule przedstawiona została problematyka organizowania działań na rzecz długoterminowej ochrony użyteczności polskich zasobów cyfrowych. Zaprezentowane zostały wnioski z materiału badawczego zgromadzonego w toku realizacji badań sondażowych na temat archiwizacji publikacji elektronicznych w polskich instytucjach bibliotecznych oraz wydawniczych.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło