Clinical review of physical therapy intervention for ataxia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1429-9623
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Radomska Szkoła Wyższa
Abstrakt
In the article the clinical activity of a physical therapist for patients with ataxia. Analyzed the causes of ataxia, physical examination of patient and rehabilitation interventions in this pathology. Ataxia – (from the Greek α- [means denying] and τάξις order) means a violation of the coordination of voluntary movement, is a neurological symptom. Ataxia is a non-specific clinical manifestation, which indicates that the dysfunction of the nervous system, namely the ability to co-ordinate voluntary motions (for example, cerebellum). Codes of the International classification of functions, disability and health (ICF): b750 (Motor reflex functions), b755 (Involuntary movement reaction functions), b760 (Control of voluntary movement functions), b765 (Involuntary movement functions), b770 (Gait pattern functions). Various means of physical therapy efficiency are confirmed by international surveys of scientific and evidence-based practice, namely: approaches to improve proprioceptive, measures to improve balance, vestibular exercises, approaches to minimized limb ataxia and the use of supportive aids. Separately considered rehabilitative interventions to improve gait in patients with ataxia. Conclusion. The on top of mentioned elements of the physical therapy intervention to help the physical therapist to reduce signs of ataxia and minimize the limited opportunities, which arises as a result of this dysfunction.
W artykule klinicznej aktywności terapeuta fizycznego dla pacjentów z ataksji. Analizowano przyczyny ataksji, fizycznego badania pacjenta i rehabilitacji interwencji w tej patologii. Ataksja – (z greckiego α – [oznacza zaprzeczanie] i aby τάξις) zespół objawów określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała. Stanowi jedną z manifestacji wielu chorób centralnego układu nerwowego. Ataksja jest niespecyficznym objawem klinicznym który wskazuje, że zaburzenie układu nerwowego, mianowicie zdolność do koordynowania ruchów dobrowolnych (na przykład, móżdżek). Kodeksy Międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF): B750 (funkcje motorowe reflex), B755 (funkcje ruchy mimowolne reakcji), b760 (funkcji control dobrowolnych ruchowych) , b765 (funkcje mimowolna ruchowa), b770 (funkcje wzorzec chodu). Różne środki sprawności terapii fizycznej są potwierdzone przez międzynarodowych badań naukowych i praktyki opartej na dowodach, a mianowicie: metody poprawy propriocepcji, środki w celu poprawy równowagi, ćwiczenia, przedsionkowego podejścia do minimalizacji ataksja kończyn i stosowanie wspomagających środków pomocniczych. Osobno proanalizovano rehabilitacyjne interwencje w celu poprawy chodu u pacjentów z ataksji. Wnioski: Z powyżej wspomnianych elementów terapią fizyczną pomoże fizycznej terapeuta zmniejszyć objawy ataksja, zminimalizować ograniczone możliwości, które powstaje w wyniku tej czynności.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 10, pp. 203-212.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska