Opłaty adiacenckie z tytułu scalania i podziału nieruchomości

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1427-2385
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
Abstrakt
"Opłaty adiacenckie uregulowane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która zastąpiła ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Doszło wówczas do istotnej reformy polegającej na kompleksowym ujęciu kilku dotychczasowych odrębnych opłat w jednym akcie normatywnym i objęciu ich wspólną kategorią tzw. opłat adiacenckich."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Casus 2008, nr 49, s. 25-33.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska