Notes biblioteczny 2011

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
2353-8902
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Szanowni Czytelnicy, nawiązując do tradycji działalności wydawniczej bibliotek, pracownicy Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdecydowali się na wydawanie Notesu Bibliotecznego. Pismo jest rocznikiem. Służy relacjonowaniu realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Stanowi również okazję do popularyzacji zbiorów i usług Biblioteki. Zachęca do wymiany poglądów na temat zawodu bibliotekarza oraz pracownika informacji naukowej. Skłania także do naukowej refleksji i publikowania wyników badań z zakresu teorii oraz praktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podejmowanych przez pracowników Biblioteki. Oddaję w Państwa ręce pierwszy numer Notesu Bibliotecznego. Zawiera on krotką historię Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz prezentuje jej strukturę organizacyjną. Zamieszczono w nim także sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2011 oraz artykuły tematycznie powiązane z zagadnieniami promocji i marketingu w instytucjach bibliotecznych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska