Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
0208-6336
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-226-3595-7 (wersja drukowana) 978-83-226-3596-4 (wersja elektroniczna)
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt
W przypadku materiałów dydaktycznych w nauczaniu języków obcych dla celów zawodowych mamy do czynienia z sytuacjami rozpiętymi szeroko na osi kontinuum. Z jednej jej strony znajdują się języki specjalistyczne, dla których dostępny jest bardzo duży asortyment gotowych materiałów (na przykład język angielski w biznesie); z drugiej – pojawiają się rzadkie odmiany języków fachowych, dla których takich środków jest niewiele lub nie ma ich w ogóle. W pierwszym przypadku zadaniem nauczyciela prowadzącego kurs języka specjalistycznego jest dokonanie wyboru, selekcji spośród całego spektrum gotowych propozycji. W drugiej sytuacji, będzie on zmuszony do tworzenia własnych pomocy dydaktycznych. W obydwu wypadkach, jak również w sytuacjach pośrednich, opracowanie kursu należy rozpocząć od analizy potrzeb. Jest ona niezbędnym elementem, zwłaszcza w nauczaniu zorientowanym na komunikację zawodową. W swoim artykule Autorka omawia techniki i procedury przeprowadzania analizy potrzeb oraz prezentuje własne badanie, którego celem była analiza potrzeb językowych polskich policjantów. Przedstawiając wyniki analizy, Autorka wskazuje na istotę przeprowadzenia takiego badania dla nauczania języków specjalistycznych oraz tworzenia programów i materiałów dydaktycznych dla takich grup docelowych.
The availability and quality of materials in teaching languages for specific purposes (LSP) varies along a continuum of different situations. On one end, there are language courses like Business English, for which a vast selection of teaching materials is on offer; on the other, there are specific purpose courses for which such materials are scarce or completely non-existent. Both these extremes, as well as all the situations in between, make it necessary for the language teacher to take decisions concerning the choice of materials, or to make appropriate modifications, supplementing the existing products or creating their own. It is therefore crucial to know what skills and abilities the LSP students are supposed to acquire to be able to function in their work-related situations. To find this out, it is essential to perform a need analysis (NA). The analysis is important in all teaching situations, but in teaching LSP it is absolutely indispensable. In the paper the author will explain the different steps and procedures that make up a NA. She will also describe her research into police officers’ language needs, present the findings and will try to reflect on how the results may affect the curricula and materials created for this specific target group.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce 2018, nr 3800, s. 27-42.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska