Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-03-05
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu definicji pojęcia archiwum cyfrowe oraz przedstawiono typologię funkcjonujących archiwów cyfrowych. Zwrócono uwagę na odmienność archiwów instytucji pamięci i archiwów sektora biznesu, bądź administracji. Przybliżono tematykę wiarygodności archiwów cyfrowych i wymieniono cechy identyfikacyjne, zapewniające archiwom cyfrowym status instytucji wiarygodnej. Artykuł ma charakter dokumentacji dotychczasowych ustaleń w zakresie procesów organizacji i funkcjonowania, także audytu i certyfikacji wiarygodnych archiwów cyfrowych. Ustalenia te są efektem międzynarodowej współpracy takich organizacji i instytucji jak: DCC – Digital Curation Centre, OCLC - Online Computer Library Center, RLG – Research Library Group, NARA - National Archives and Records Administration, NESTOR - Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources oraz CRL – U.S. Center for Research Libraries. Są one dostępne w dwóch wersjach językowych; angielskiej: Trustworthy Repositories Audio & Certification. Criteria and Checklist (TRAC) oraz niemieckiej: Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive.
The article contains the comparison of definitions of digital repository and typology of working digital repositories. The attention was drawn to differences between repositories of business, administration and cultural heritage institutions. Author describes also the problem of trustworthiness of digital repositories and identifies the properties ensuring that given repository could be treated as trustworthy institution. This text is the review of up-to-date arrangements relating to processes of organization, functioning, audit and certification of trustworthy digital repositories. Mentioned arrangements were worked out by international cooperation of such institutions as: DCC – Digital Curation Centre, OCLC - Online Computer Library Center, RLG – Research Library Group, NARA - National Archives and Records Administration, NESTOR - Network of Expertise in Long-term Storage of Digital Resources and CRL – U.S. Center for Research Libraries. Results of this cooperation are available in two languages, english: Trustworthy Repositories Audio & Certification. Criteria and Checklist (TRAC) and german: Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska