Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XX : Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych