Ogrody terapeutyczne dla pacjentów z chorobami neurodegradacyjnymi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1895-3247
eISSN
2391-7725
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Abstrakt
Niniejszy artykuł omawia koncepcję ogrodów terapeutycznych przy ośrodkach opieki dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i demencje. Opisano sposób, w jaki projektowanie takich przestrzeni może wyjść na przeciw specyficznym potrzebom mieszkańców i opisuje najnowsze badania dotyczące wytycznych dla projektowania ogrodów w pobliżu szpitali, ośrodków medycznych i domów spokojnej starości. Przegląd literatury zestawiono z wynikami najnowszych badań na temat wpływu różnych rozwiązań zaprojektowanych w krajobrazie na aktywność mózgu. Zgodnie z tymi badaniami, przestrzenie charakteryzujące się zgodnością projektu, przejrzystym systemem komunikacji i sygnalizacji, wprowadzeniem elementów archetypowych oraz nacisk na szereg wizualnych niuansów, mogą być szczególnie korzystne dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi.
This paper explores the concept of therapeutic gardens surrounding healthcare institutions treating neurodegenerative diseases, such as Alzheimer’s and Dementias. It focuses on how the design of such spaces can address the specific needs of residents, and describes the recent studies concerning the most relevant guidelines for therapeutic garden design near hospitals, medical centers, and retirement homes. The literature study is compared with results of our recent study on the brain response to different landscapedesign features. According to which an outdoor space with a high level of design compatibility, inward space composition, a clear communication and signage system, while introducing archetypal elements and factoring several visual nuances, can be especially beneficial for patients with neurodegenerative diseases.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Przestrzeń i Forma 2016, nr 25, s. 259-270.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska