Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LIV

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki
Opis
Słowa kluczowe
bibliometria, analiza powiązań bibliograficznych, analiza współcytowań, diagnoza, nauki stosowane (praktyczne), procedury decyzyjne, poziomy jakości, jakość wykonania, niezawodność, marketing, cecha, ilość, zarządzanie, metoda DMAIC, miary zdolności procesu, prawo trzech odchyleń standardowych (przedział 3 sigma), statystyka, strategia przełomu, sześć sigma, zarządzanie jakością, karty kontrolne Shewharta, obserwacje zależne, średnia długość przebiegu, test statystyczny, estymator regresyjny, rozkład asymetryczny, twierdzenie graniczne, analiza zdolności procesu, analiza wydolności procesu, jakość danych statystycznych, metoda reprezentacyjna, budżety gospodarstw domowych, alternatywna ocena właściwości, jakość ekologiczna, odpowiedzialność ekologiczna, kompetencje sustainability, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), bibliometrics, co-citation analysis, bibliographic coupling analysis, diagnosis, applied science, decision making rules, levels of quality, quality of design, quality of conformance, reliability, feature, quantity, quality, management, quality management, statistics, three sigma rule (3 sigma interval), process capability measures, defects per million opportunities, six sigma, DMAIC method, Shewhart control charts, dependent observations, average run length, test statistic, regression estimator, asymmetric distribution, limit theorem, process capability analysis, process capability indices, process capability analysis of attribute data, process capability indices of attribute data, quality of statistical data, sample methodology, household budgets, ecological quality, ecological responsibility, sustainability competencies, CSR
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska