Nowy Jork – Dwanaście lat po zamachu z 11 września

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1895-3247
eISSN
2391-7725
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Abstrakt
Artykuł omawia przestrzenne, funkcjonalne i symboliczne skutki ataku terrorystycznego, który został dokonany w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Zniszczone bliźniacze wieże zostały zastąpione nową WTC One. Jej architektura budzi kontrowersje, lecz prawdopodobnie już wkrótce stanie się nowym symbolem Nowego Jorku. Tragedia 11 września nie zatrzymała rozwoju miasta. Przeciwnie: jego ambicją jest stać się modelem urbanizacji XXI wieku: przyjaznym dla mieszkańców, zrównoważonym miejskim ekosystemem.
The article presents functional, spatial and symbolic transformations of New York city and its architecture after the terrorist attack of 9/11. Destroyed Twin Towers have been replaced by the new WTC One. Its architecture is controversial, but probably, it will soon became a new symbol of New York. 9/11 tragedy did not stop development of the city. Just contrary: New York’s ambition is to become a model for cities in the 21st century, a resident-friendly and sustainable urban eco-system.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Przestrzeń i Forma 2014, nr 22, z. 1, s. 129-144.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska