Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia (Na przykładzie analizy treści publikowanych w tygodniku samorządowym „TWOJE TYCHY”)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1505-2192
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstrakt
THE ARTICLE CONCERNS the usage of weekly magazine “Twoje Tychy” in two months period of electoral campaign before the local elections in 2010 and in two months period during the media event “Zostaw 1% podatku w Tychach” in spring 2011. According to the analysis, the weekly magazine’s content mostly consists of the mayor’s description of his public activity or his political allies or supporters in local NGOs. One of them, the chair- woman of non-governmental organisation, took part in local elections as a candidate of mayor’s electoral committee. Then in spring 2011, her NGO has been being promoted in “Twoje Tychy” in intensively way. Although the Tychy town is over 99% shareholder of the company – a publisher of “Twoje Tychy”, there is any widely-opened debate about the important local issues in magazine. Either names nor ideas of the his political opponents are not even being mentioned.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne nr 34/2012, s. 42-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska