Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - Program dla polskich bibliotek

Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję programu ochrony zasobów cyfrowych zgromadzonych w polskich instytucjach bibliotecznych. W programie uwzględniono najistotniejsze normy i standardy długoterminowej archiwizacji wypracowane i rekomendowane przez instytucje pamięci krajów zaawansowanych w działaniach archiwizacyjnych. Odniesiono się również do możliwości i warunków polskich instytucji bibliotecznych. Program ma charakter hipotetycznego scenariusza przystąpienia polskich bibliotek do działań na rzecz zapewnienia długoterminowej użyteczności polskich zasobów cyfrowych.
This article presents the proposal of the program for digital documents long-term archiving in polish libraries. The program includes the most actual standards of digital materials long term archiving recommended by organizations advanced in archiving activities. Polish institutions possibilities and legal environment were also taken into consideration.
Opis
Wersja recenzowana artykułu dostępna jest w publikacji "Przegląd Biblioteczny 2011, nr 2" (ISSN: 0033-202X) wydanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Peer-reviewed version of the article was published in "Library Review 2011, No. 2" (ISSN: 0033-202X) issued by Polish Librarians' Associtation
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna