Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego – działanie antyzdrowotne czy wstęp do hipokinezji?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1233-7609
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Abstrakt
Artykuł nawiązuje do roli wychowania fizycznego jako składowej procesu edukacyjno-wychowawczego, a zarazem elementu kultury fizycznej. Zwraca uwagę na fakt, iż ograniczanie zajęć ruchowych w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, może przynieść poważne skutki zdrowotne ruchowej indolencji w okresie dorosłości.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Hejnał Oświatowy 2014, nr 6-7, s. 6-8 .
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska