Instrukcja duszpasterska Communio et progressio o środkach społecznego przekazu: Refleksje w trzydziestą rocznicę jej przyjęcia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2000
Tytuł czasopisma
ISSN
0555-0025
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo RSW Prasa
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Zeszyty Prasoznawcze 2000, nr 3-4 (163-164), s. 159-171.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska