Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"„Arabowie składają kondolencje w związku ze śmiercią papieża i nazywają go człowiekiem pokoju” - taki tytuł Aljazeera.net nadała komentarzowi na wieść o śmierci papieża. „Arabski papież nie żyje” - tak zatytułował pierwszy, artykuł po tym.wydarzeniu znany magazyn arabski ;,Al-Kifah Al-Arabi”. Amr Musa, sekretarz generalny Ligi Arabsjkiej oświadczył, że , jest to wielka strata dla świata, Jan Paweł II był wyjątkowym przywódcą religijnym. Wierzył on w dialog, porozumienie oraz kontakty między religiami”. Na znak żałoby Liga Państw Arabskich opuściła flagi na 3 dni. Rząd Egiptu, - największego kraju arabskiego - 'ustanowił trzydniową żałobę narodową. Ponadto, ponad 2 tysiące Egipcjan udało się do kościoła katolickiego w Kairze, aby modlić się w intencji Jana Pawła II. Muhammad Tantawy, imam Al-Azhar, jeden z największych autorytetów religijnych oświadczył, że „odejście papieża stanowi ogromną stratę dla kościoła katolickiego i całego świata islamu ze względu na ideały i wartości, jakie nosił w sobie ten wielki człowiek, takie jak pokój i sprawiedliwość” Bracia Muzułmanie - najpopularniejszy ruch religijny w święcie arabskim — także wyrazili żal z powodu śmierci papieża. W komunikacie wydanym przez przywódcę tego ruchu, Muhammada Mahdiego Akifa, wskazał on na „rolę papieża w kwestii obrony praw człowieka, wolności i praw uciskanych”. Życzył również, aby następca Jana Pawła II „podjął hasło wolności i aby bronił wartości, etyki i praw człowieka”. Rządy Jordanii, Libanu, Palestyny również ogłosiły trzydniową żałobę."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1, s. 45-57.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska