Emocje i manipulacje - rzecz o komunikowaniu 1 procenta podatku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
2084-8064
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, Rzeszów
Abstrakt
The working paper is devoted to the analysis of messages formulated by public benefit organizations in connection with annual collection of funds from a tax deduction. The content of messages aimed at the environment was presented in such a way as to show how manipulation and emotions used in communica- tion influence the efficiency of collecting funds from one per cent allocation. The use of propaganda in building messages connected with one per cent allocation has also been considered, not only in the context of activities of public benefit organizations but also other entities that build their image in the context of applying for one per cent of tax.
Poniższy tekst jest poświęcony analizie przekazów formułowanych przez organizacje pożytku publicznego, w związku z corocznym gromadzeniem kwot z odpisu podatkowego. Kontent przekazów kierowanych do otoczenia prześledzony został tak, aby wskazać w jaki sposób wykorzystanie w komunikatach manipulacji oraz treści nacechowanych emocjonalnie, wpływa na skuteczność pozyskiwania kwot z odpisu jednoprocentowego. Rozważaniom poddany został także udział propagandy w budowaniu przekazów związanych z gromadzeniem sum z jednego procenta podatku, nie tylko w kontekście aktywności samych organizacji pożytku publicznego, ale również innych podmiotów, które swój wizerunek budują w związku z zabieganiem organizacji o odpis podatkowy.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Naukowy Przegląd Dziennikarski 2015, nr 3, s. 36-43
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska