Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (26), 2020

Abstrakt
Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer czasopisma, zamieszczając w nim interesujące spostrzeżenia autorów na temat kilku ważkich zagadnień. Cieszymy się, że łamy naszego periodyku stanowią od pewnego czasu miejsce dyskursu naukowego, który ma nie tylko ogólnopolski charakter. Fakt, że jesteśmy dostrzegani w innych krajach i stanowimy szersze forum wymiany myśli akademickiej, może cieszyć, choć mam nadzieję, że w tej mierze nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Cały czas jesteśmy otwarci na młodych, liczymy na nowe inspiracje i zachęcamy do zgłaszania kolejnych tekstów. Potwierdza to obecny numer ”Studiów Prawniczych”, gdzie piszą dla Was nie tylko uznane autorytety, ale także osoby stawiające swoje pierwsze kroki w nauce. Zachęcam do lektury."
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
zabezpieczenie majątku dłużnika, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, sposób zabezpieczenia, uchylenie zajęcia wierzytelności, Rzecznik Praw Obywatelskich, osoby z niepełnosprawnością, świadczenia pielęgnacyjne, asystent osobisty, dłużnik, małżonek dłużnika, ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, odpowiedzialność za zobowiązania, egzekucja z majątku wspólnego, sztuczna inteligencja, sędzia, referendarz sądowy, nakaz zapłaty, elektroniczne postępowanie upominawcze, e-sąd, niezawisłość, prawo do sądu, inteligencja, rekomendacje OECD, zasady etyczne, prawa człowieka, zachowek, ochrona rodziny, prawo spadkowe, alimenty spadkowe, wirtualna przychodnia, telemedycyna, udzielenie świadczenia zdrowotnego bez wymaganych uprawnień, wywłaszczenie, konstytucyjne pojęcie wywłaszczenia, ograniczenie prawa własności na cele publiczne, konstytutywne elementy instytucji wywłaszczenia, security for the debtor’s assets, bankruptcy proceedings, method of security, set aside attachment of the claim, Ombudsman, people with disabilities, care services, personal assistant, debtor, debtor’s spouse, system of joint property of spouses, responsibility for obligations, execution out of joint property, Romanian Constitution, Romanian Civil Code, principle of non-retroactivity, legal certainty, Bitcoin, regulations, challenges, Constitution, supremacy, principle of law, Constitutional Court of Romania, artifi cial intelligence, judge, court referendary, payment order, electronic writ proceedings, e-court, independence, right to court, OECD recommendations, ethical principles, human rights
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska