Opłaty melioracyjne a opłaty inwestycyjne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1427-2385
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
Abstrakt
"Na początku 2002 r. weszło w życie nowe Prawo wodne, które zastąpiło Prawo wodne z 1974 r. Prawo wodne przyjęło jako naczelną, wynikającą z Konstytucji, zasadę zrównoważonego rozwoju, dostosowując do niej zadania, instytucje i instrumenty działania w gospodarce wodnej. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami, a w szczególności ochronę zasobów wodnych oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Zarządzanie zasobami wodnymi służy m.in. zaspokajaniu potrzeb ludności. Do instrumentów tegoż zarządzania należą w szczególności opłaty i należności stosowane w gospodarce wodnej."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Casus 2007, nr 43, s. 18-21.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska