EU-South Korea FTA as one of the new generation agreements – an overview of the effects of the agreement

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-3192
eISSN
2392-0041
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Abstrakt
The changes in the structure of the world economy related to the proliferation of regional trade agreements (RTAs) are reflected in activities undertaken by the EU, which, due to the crisis of multilateral negotiations, seeks alternative forms of gaining access to other markets. Thus, it concludes new-generation trade agreements with its partners as they entail broader and more comprehensive liberalization of trade than that within the WTO. Among them, the agreement which deserves a closer scrutiny is the very first agreement of this kind, signed with an Asian country in 2011, which marked the beginning of a new era in EU-Korean trade relations. An analysis of the volume and dynamics of trade between the two partners indicates good results, particularly for the EU, which has changed its role from a net importer to a net exporter and strengthened its position as one of the key trade partners of South Korea.
Zmiany w strukturze gospodarki światowej dotyczące proliferacji regionalnych porozumień handlowych (RTAs) mają odzwierciedlenie w działaniach UE, która, w związku z kryzysem na forum negocjacji wielostronnych, poszukuje alternatywnych możliwości korzystniejszego dostępu do innych rynków. Zawiera więc ze swoimi partnerami porozumienia handlowe nowej generacji, w ramach których ma miejsce szersza i bardziej kompleksowa liberalizacja handlu niż ta, która odbywa się na forum WTO. Wśród nich na uwagę zasługuje pierwsza z tego katalogu umowa zawarta właśnie z krajem azjatyckim, która od 2011 r. rozpoczęła nową erę unijno-koreańskich stosunków handlowych. Analiza danych dotyczących wielkości oraz dynamiki obrotów handlowych między partnerami umowy od momentu rozpoczęcia jej tymczasowego stosowania pokazuje, że przyniosła ona dobre wyniki szczególnie dla strony unijnej, która z importera netto stała się eksporterem netto oraz umocniła swoją pozycję w gronie kluczowych partnerów handlowych Korei Południowej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 2017, nr 486, s. 179-193.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska