Motywy wyboru i oczekiwania studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach związanych z turystyką

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
0867-5856
eISSN
2080-6922
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Lodz University Press William Lindley
Abstrakt
Celem badań była analiza motywów wyboru oraz identyfikacji oczekiwań studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach z zakresu turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do wymienionej grupy osób. Wykazano, że głównym motywem wyboru studiów w Polsce była w 60% chęć jednoczesnego studiowania i podjęcia pracy. Niemal połowa respondentów po ukończeniu studiów zamierza zostać w Polsce. Młodzi ludzie, którzy wyrazili chęć wyjazdu do innych krajów najczęściej wskazywali Hiszpanię i Niemcy. Jednocześnie większość osób po skończeniu studiów chciałaby pracować w zawodach związanych z turystyką, najczęściej w biurach podróży i hotelach.
The purpose of the research is to analyze the motivation and expectations of students from Ukraine with respect to higher education (HE) in the field of tourism. A survey questionnaire was created to be used by a target group in order to obtain their views. Research has shown that the main motive (60%) for studying in Poland was the desire to study and work at the same time. In reality HE students combined degree study and work in even more cases, and 58% of the work involved the tourism industry. Almost half of the students surveyed intend to remain in Poland following graduation. Those who expressed a desire to leave for other countries most often identified Spain and Germany. At the same time, most stated that they would like to work in professions associated with tourism including work in travel agencies and hotels.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Turyzm 2017, nr 1, s, 17-21.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska