Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook’s use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011-12
Tytuł czasopisma
ISSN
1731-7517
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Abstrakt
Wykorzystanie w procesach komunikacji politycznej serwisów społecznościowych (in. mediów społecznych) należy do wciąż nowych zjawisk, których rola jednak rośnie. Idea wykorzystania nowych mediów w komunikacji politycznej, to idea budowania płaszczyzny do interaktywnego dialogu, którego celem jest nie tylko informowanie otoczenia, ale także aktywizowanie go do prowadzenia debaty, zwłaszcza w aspekcie lokalnym. Opisane w artykule wykorzystanie Facebooka (najpopularniejszego zarówno na świecie – ok. 600 mln użytkowników, jak i w Polsce-ponad 5 mln użytkowników) serwisu społecznego w komunikacji politycznej, którą prowadzą lokalni liderzy – prezydenci miast wojewódzkich w Polsce, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób z tego narzędzia korzystają liderzy lokalni w okresie kampanii wyborczej oraz podczas sprawowania mandatu. Dane pozyskane w badaniu potwierdzaj ą ogólne tendencje, iż media społecznościowe stanowią nowe narzędzie, ale zarazem kreują nową płaszczyznę do publicznej debaty. Ich efektywne wykorzystanie wymaga jednak zmian postaw tak wśród samych polityków, poprzez wykorzystywanie procesów komunikacji do prowadzenia dialogu z otoczeniem a nie tylko jednostronnego nadawania komunikatów, jak i obywateli, którzy powinni wykorzystywać te media do angażowania się w realizację zadań publicznych. Istotnym w badanym kontekście jest szukanie zależności pomiędzy aktywnością lokalnego lidera w mediach społecznościowych a uzyskiwanym poparciem wyborczym oraz wykorzystywaniem nowych mediów do debaty z otoczeniem w okresie sprawowania kadencji oraz podczas kampanii wyborczej.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Central European Political Studies 2011, nr 4, s. 99-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna