Opłata planistyczna jako dochód własny gminy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1427-2385
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
Abstrakt
"Z dniem 1 stycznia 1995 r. zaczęła funkcjonować nowa prawnofinansowa instytucja opłaty planistycznej, zwana najczęściej w literaturze i orzecznictwie rentą planistyczną, będąca opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą plan u miejscowego. Opłata wprowadzona została u stawą z d n ia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa przewidziała również odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, spowodowanego tymi samymi przyczynami."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Casus 2007, nr 45, s. 15-19.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska