Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2010 : Z problematyki odpowiedzialności prawnej

Abstrakt
Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest w głównej mierze problematyce odpowiedzialności prawnej. Zebrane w zbiorze artykuły odnoszą się bezpośrednio do tytułowego pojęcia i są podzielone na dwie grupy tematyczne. Pierwsza z nich, „Odpowiedzialność prawna w sferze publicznej”, obejmuje zagadnienia z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, gospodarczego publicznego oraz karnego, jest też wzbogacona o problematykę historyczno-prawną i politologiczną. Część druga – „Europejskie konteksty odpowiedzialności prawnej” – przenosi refl eksję na płaszczyznę międzynarodowych rozważań z zakresu praw człowieka, prawa pracy i prawa finansowego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska