Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 (XIV), 2017 (Andrzeja Kapiszewskiego przekraczanie granic kulturowych)

Opis
Słowa kluczowe
Polska, inteligencja, niepodległość, tradycje rodzinne, Henryk Kapiszewski, Andrzej Kapiszewski, dialog międzykulturowy, kompetencje międzykulturowe, rozwój, doświadczenie kulturowe, socjologia kulturowa, cesarstwo, papiestwo, system feudalny, Kościół rzymski, formuła (doktryna) dualistyczna, kontakt kulturowy, relacje międzykulturowe, asymilacja, transkulturacja, obywatelskie nieposłuszeństwo, prawo do oporu, zakaz stosowania przemocy, społeczeństwo obywatelskie, Stany Zjednoczone, porządek międzynarodowy, globalne przywództwo, Chiny, Bliski Wschód, Rosja, globalizacja, globalna wojna z terroryzmem, wywiad, analiza wywiadu, dyscyplina naukowa, nacjonalizm, państwo narodowe, procesy narodowotwórcze, naród, teoria zależności, tożsamość polityczna, Gellner, kolonializm, separatyzm etniczny, przemoc symboliczna, etnoregionalizm, Jedwabny Szlak, współpraca, bezpieczeństwo energetyczne, Japonia, państwa Zatoki Perskiej, II wojna światowa, Yasukuni, Izokukai, sintoizm, miejsca pamięci, współczesna historia Iraku, doktryna polityczna, kobiety, wojna, uchodźczynie, niewolnictwo seksualne, kurdyjskie bojowniczki, polityka zagraniczna, USA, wojna domowa w Syrii, alawici, chrześcijanie orientalni, partia Baas, wolność religijna na Bliskim Wschodzie, radykalny islam, panarabizm, Berberowie, język Amazigh, machzen, naród marokański, mniejszość, równouprawnienie płci, Arabia Saudyjska, współczesna literatura, współcześni pisarze saudyjscy, powieść, uchodźcy syryjscy, Turcja, polityka migracyjna, zarządzanie kryzysem, społeczna integracja uchodźców, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), Recep Tayyip Erdoğan
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska