Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXIII 2020 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych

Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska