W stronę nowej kultury gier komputerowych - od komputeryzacji do smartfonizacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-05-08
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
In this paper the authors focus on the crucial change of thinking about what really computer is, and then attempt to determine the essential elements of the new games designed for mobile computers. Authors characterise this type of entertainment, which makes possible to outline potential scenarios for the development of this sphere and its impact on contemporary cultural change.
Opis
Recenzowana wersja opracowania ukaże się w publikacji wydawanej nakładem Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska