Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2 (XIX): Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Znaczenie informacji i współczesnych środków przekazu implikuje konieczność znacznie szerszego – od dotychczasowego – spojrzenia na możliwości ich pozyskiwania czy wykorzystania. Z jednej strony funkcjonowanie mediów opiera się na doświadczeniu historycznym, z drugiej – wymaga nowego i kompleksowego spojrzenia na szanse, jakie przed nimi stanęły, głównie w efekcie rozwoju technologicznego. Między innymi dlatego wybór artykułów do niniejszego tomu warunkowany był na wstępie przyjęciem szerokiej optyki w analizie odbioru mediów, ich wykorzystania (także politycznego), ram funkcjonowania oraz zasad tworzenia treści."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska